top of page

Genel Gizlilik Sözleşmesi

GENEL İŞ GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

Bu Genel İş Gizlilik Sözleşmesi ("Sözleşme"), Okey Dijital Danışmalık A.Ş. ("Şirket") ile Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan veya olabilecek iş ortakları, müşteriler, çalışanlar, yükleniciler ve diğer tüm üçüncü taraflar ("Taraf"), gizlilik, güvenlik ve bilgi paylaşımı ile ilgili hususları düzenlemek amacıyla düzenlenmiştir.

 

1. Tanımlar

1.1. "Taraflar": Bu Sözleşmeyi kabul eden Şirket ve Taraf, birlikte "Taraflar" olarak anılacaktır.

1.2. "Gizli Bilgi": Tarafların, iş ilişkisi süresince veya iş ilişkisinin sona ermesinin ardından elde edebileceği, yazılı, sözlü, elektronik veya diğer herhangi bir formatta ifade edilebilen, ticari, finansal, teknik, hukuki veya diğer nitelikte olan her türlü bilgi, veri, belge ve dokümanı ifade eder. Gizli Bilgi, açıkça "gizli" olarak etiketlenmiş olanların yanı sıra, makul bir kişinin bu bilgilerin gizli olduğunu anlaması gereken her türlü bilgiyi içerir.

1.3. "İş İlişkisi": Şirket ile Taraf arasında, doğrudan veya dolaylı olarak, belirli bir iş, proje, danışmanlık, işbirliği veya herhangi bir diğer faaliyetin gerçekleştirilmesi amacıyla oluşturulan veya oluşturulacak olan iş ilişkisini ifade eder.

 

2. Gizlilik Taahhüdü

2.1. Taraflar, iş ilişkisi süresince ve sonrasında, Gizli Bilgiyi sır olarak saklamayı, ifşa etmemeyi ve herhangi bir şekilde üçüncü taraflarla paylaşmamayı taahhüt eder.

2.2. Taraflar, Gizli Bilgiye yalnızca iş ilişkisinin yürütülmesi için gerekli olan çalışanları, yüklenicileri veya danışmanları gibi ilgili personelleri dahil olmak üzere, sadece ihtiyaç duyan kişilerle sınırlı bir şekilde paylaşabilirler.

2.3. Taraflar, Gizli Bilgiyi yalnızca iş ilişkisi kapsamında kullanabilir ve Gizli Bilgiyi, iş ilişkisi amacı dışında, herhangi bir ticari veya kişisel amaç için kullanmamayı taahhüt eder.

 

3. İstisnalar

3.1. Gizli Bilgi olarak kabul edilen bilgiler, aşağıdaki durumlarda istisna teşkil eder:

a. Gizli Bilgi, Taraflardan biri tarafından yazılı olarak onaylanmadığı sürece, herhangi bir kamuya açıklama veya ifşa etme zorunluluğu altında olan tarafça yasal olarak ifşa edilmiş veya kamuya açık hale gelmiş bilgilerdir.

b. Gizli Bilgi, ifşa eden tarafın onayı olmaksızın yasal olarak bağımsız bir üçüncü taraf tarafından açıklanan bilgilerdir.

c. Gizli Bilgi, Taraflardan biri tarafından iş ilişkisinin kapsamı dışında, bağımsız olarak geliştirilen veya edinilen bilgilerdir.

 

4. Gizlilik Tedbirleri

4.1. Taraflar, Gizli Bilgiyi korumak ve yetkisiz erişim veya ifşa edilmesini önlemek için makul ve gerekli önlemleri almayı taahhüt eder. Bu önlemler, en az endüstri standartlarında bir güvenlik seviyesi sağlamayı içerir.

 

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

5.1. Bu Sözleşme, taraflarca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve iş ilişkisinin sona ermesinden sonra dahi geçerliliğini korur.

 

6. Sözleşmenin Sona Ermesi

6.1. Taraflar, iş ilişkisinin sona ermesi veya yazılı bir anlaşma ile sona erdirilmesi durumunda dahi Gizli Bilgi taahhütlerine uygun davranmaya devam eder.

 

İşbu Gizlilik Sözleşmesi, taraflar arasında elektronik ortamda kabul edildiği tarih itibarıyla yürürlüğe girer.

 

TARAF 1

Okey Dijital Danışmalık A.Ş.

Yetkili Temsilci:

[Adı Soyadı]

[Tarih]

[İmza]

TARAF 2

[Adı ve Ünvanı]

Yetkili Temsilci:

[Adı Soyadı]

[Tarih]

[İmza]

bottom of page