top of page

İnfluencer Proje Sözleşmesi

İŞBU İNFLUENCER SÖZLEŞMESİ

Bu İnfluencer Sözleşmesi ("Sözleşme"), Okey Dijital Danışmalık A.Ş. ("Şirket") ile aşağıda belirtilen influencer ("İnfluencer") arasında, sosyal medya ve diğer dijital platformlar üzerinden gerçekleştirilecek işbirliği ve pazarlama faaliyetleri hakkında anlaşma sağlamak amacıyla düzenlenmiştir.

 

1. Taraflar

Şirket: Okey Dijital Danışmalık A.Ş. Adres: [Adresi] E-posta: [E-posta adresi] Telefon: [Telefon numarası] Yetkili Temsilci: [Yetkili temsilci adı ve soyadı]

İnfluencer: [İnfluencer'ın adı ve soyadı] Adres: [Adresi] E-posta: [E-posta adresi] Telefon: [Telefon numarası]

 

2. Sözleşme Konusu

2.1. İşbu Sözleşme, İnfluencer'ın sosyal medya hesapları ve diğer dijital platformlar üzerinden, Şirket tarafından belirlenen ürün, hizmet veya etkinlikleri tanıtması ve pazarlamasını içeren bir işbirliği yapılması amacını taşır.

2.2. İşbirliği, belirli zaman aralıklarında ve/veya belli bir proje veya kampanya kapsamında gerçekleştirilebilir. İşbirliğinin başlangıç ve bitiş tarihi, taraflar arasında yazılı olarak belirlenir.

 

3. İşbirliği Detayları

3.1. İnfluencer, işbirliği süresince Şirket tarafından sağlanan ürünleri, hizmetleri veya etkinlikleri, kendi sosyal medya hesapları veya diğer dijital platformlarında (Instagram, YouTube, Twitter, Facebook vb.) tanıtacak ve pazarlayacaktır.

3.2. İnfluencer, Şirket tarafından sağlanan içerikleri, Şirket'in onayı olmaksızın değiştirmeyecektir. İçerikler, Şirket'in marka kimliğine uygun ve özgün olmalıdır.

3.3. İşbirliği içeriğinde yer alacak tanıtımların, reklamların ve içeriklerin gerçeklik ve doğruluk prensiplerine uygun olması gerekmektedir. Yanıltıcı ve hileli içerikler kullanılmamalıdır.

3.4. İşbirliği kapsamında belirlenecek ücret, taraflar arasında ayrı bir anlaşma ile belirlenir ve ödeme koşulları yazılı olarak belirtilir.

 

4. Gizlilik Taahhüdü

4.1. İşbirliği sürecinde, taraflar arasında paylaşılan ticari, finansal, teknik veya diğer nitelikteki bilgiler gizli tutulacaktır. Gizli Bilgiler, işbirliği süresince ve sonrasında gizli olarak saklanmalı ve üçüncü taraflarla paylaşılmamalıdır.

 

5. Telif Hakkı ve Fikri Mülkiyet

5.1. İşbirliği içeriğinde yer alan her türlü materyal, içerik ve görseller üzerindeki telif hakkı ve fikri mülkiyet hakları Şirket'e aittir. İnfluencer, işbirliği süresince oluşturulan içerikleri Şirket'e devrederek Şirket'in kullanımına sunar.

 

6. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

6.1. Bu Sözleşme, taraflarca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer ve işbirliği süresince geçerliliğini korur.

 

7. Sözleşmenin Feshi

7.1. Taraflardan herhangi biri, işbirliği süresince oluşan bu Sözleşmeyi yazılı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşbirliğinin sona ermesi, tarafların herhangi bir yasal yükümlülük altına girmesini gerektirmez.

 

8. Uyuşmazlıkların Çözümü

8.1. Bu Sözleşme'nin uygulanmasından veya yorumlanmasından doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanacak olup, İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

Bu Sözleşme, taraflar arasında karşılıklı anlayış ve işbirliği içinde yürütülecektir.

 

TARAF 1

Okey Dijital Danışmalık A.Ş.

Yetkili Temsilci:

Tarih:

İmza:

 

TARAF 2

[İnfluencer'ın adı ve soyadı]

Yetkili Temsilci:

Tarih:

İmza:

bottom of page