top of page

Logo ve Kurumsal Kimlik Sözleşmesi

LOGO VE KURUMSAL KİMLİK SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. Okey Dijital Danışmalık A.Ş. Adres: [Şirket Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Müşteri" olarak anılacaktır.

1.2. [Müşteri Adı] Adres: [Müşteri Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Müşteri, Şirket'ten logo tasarımı ve kurumsal kimlik hizmeti almak istemektedir. Şirket, Müşteri'nin talep ettiği logo tasarımı ve kurumsal kimlik dokümanlarının oluşturulması konusunda hizmet sağlamayı kabul eder.

 

3. SÜRE

3.1. Taraflar, işbu sözleşmenin başlangıcında belirtilen tarihte başlayarak, logo tasarımı ve kurumsal kimlik dokümanlarının tamamlanması için gerekli olan süre boyunca geçerli olacak şekilde anlaşmışlardır.

 

4. HİZMETLER

4.1. Şirket, Müşteri için aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  • Logo tasarımı: Yaratıcı ve özgün bir logo tasarımının oluşturulması,

  • Renk paleti: Logo için kullanılacak renklerin belirlenmesi,

  • Tipografi: Logo ve kurumsal kimlik dokümanları için uygun tipografi seçiminin yapılması,

  • Kurumsal Kimlik Dokümanları: Kartvizit, zarf, antetli kağıt, broşür gibi kurumsal kimlik dokümanlarının tasarlanması,

  • Diğer Malzemeler: Web sitesi için favicon ve sosyal medya profilleri için logo varyasyonlarının oluşturulması.

 

5. MALİ KOŞULLAR

5.1. Müşteri, Şirket'in sağlayacağı hizmetler için belirlenen toplam ücreti kabul eder. Ücretin ödeme şekli ve taksitlendirme aşağıda belirtilmiştir:

  • Peşinat: Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri, toplam ücretin % [Peşinat Yüzdesi]'lik kısmını peşin olarak ödeyecektir.

  • Taksitler: Kalan tutar, logo ve kurumsal kimlik dokümanlarının tasarım süreci boyunca belirlenen aşamalarda ödenecektir. Her taksit için ödeme tarihleri ve tutarları önceden Müşteri ile mutabakata varılacaktır.

5.2. Ödemeler, Müşteri'nin Şirket'e belirtilen banka hesabına veya diğer ödeme yöntemlerine yapacağı elektronik transferlerle gerçekleştirilecektir.

 

6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

6.1. Logo tasarımı ve kurumsal kimlik dokümanları Şirket'e ait olacaktır. Müşteri, Şirket'in yazılı izni olmadan logo ve kurumsal kimlik dokümanlarını kopyalamayı, dağıtmayı, satmayı veya başka bir şekilde ticari amaçla kullanmayı kabul etmez.

 

7. GİZLİLİK

7.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmayı taahhüt ederler. Bu bilgiler, yalnızca sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

8. SONLANDIRMA

8.1. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi, diğer tarafa en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sona erdirebilir.

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1. İşbu sözleşme Türk Hukuku'na tabi olup, çıkabilecek ihtilafların çözümünde [Şirket Adresi]'ndeki Türk mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği şartlar doğrultusunda düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

Şirket Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

 

Müşteri Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

bottom of page