top of page

Prodüksiyon Sözleşmesi

FİRMA VE ÜRÜN TANITIM REKLAM FİLMİ SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. Okey Dijital Danışmalık A.Ş. Adres: [Şirket Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Müşteri" olarak anılacaktır.

1.2. [Müşteri Adı] Adres: [Müşteri Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Müşteri, Şirket'ten firma ve ürünlerinin tanıtımı için reklam filmi çekimi hizmeti almak istemektedir. Şirket, Müşteri'nin talep ettiği reklam filmini çekmek, düzenlemek ve post-prodüksiyon çalışmalarını yürütmek konusunda hizmet sağlamayı kabul eder.

 

3. HİZMETLER

3.1. Şirket, Müşteri için aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  • Kreatif Fikir ve Senaryo Oluşturma: Reklam filminin kreatif fikir ve senaryosunun hazırlanması,

  • Reklam Filmi Çekimi: Tanıtım için gerekli sahnelerin profesyonel ekip ve ekipmanlarla çekilmesi,

  • Düzenleme ve Kurgu: Çekilen sahnelerin düzenlenerek reklam filminin kurgusunun yapılması,

  • Seslendirme ve Müzik: Gerekli durumlarda reklam filmine uygun seslendirme ve müziklerin eklenmesi,

  • Post-Prodüksiyon: Gerekli düzenlemelerin yapılması, efektlerin eklenmesi ve final versiyonunun hazırlanması,

  • Teslimat: Reklam filmi final versiyonunun Müşteri'ye teslim edilmesi.

 

4. MALİ KOŞULLAR

4.1. Müşteri, Şirket'in sağlayacağı hizmetler için belirlenen toplam ücreti kabul eder. Ücretin ödeme şekli ve taksitlendirme aşağıda belirtilmiştir:

  • Peşinat: Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri, toplam ücretin % [Peşinat Yüzdesi]'lik kısmını peşin olarak ödeyecektir.

  • Taksitler: Kalan tutar, reklam filmi prodüksiyonu süreci boyunca belirlenen aşamalarda ödenecektir. Her taksit için ödeme tarihleri ve tutarları önceden Müşteri ile mutabakata varılacaktır.

4.2. Ödemeler, Müşteri'nin Şirket'e belirtilen banka hesabına veya diğer ödeme yöntemlerine yapacağı elektronik transferlerle gerçekleştirilecektir.

 

5. GİZLİLİK

5.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmayı taahhüt ederler. Bu bilgiler, yalnızca sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

6. TANITIM VE TELİF HAKLARI

6.1. Reklam filmi prodüksiyonu tamamlandığında, tüm tanıtım ve kullanım hakları Şirket'e ait olacaktır. Şirket, reklam filmi ve

prodüksiyonuyla ilgili olarak kendi web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer tanıtım materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır.

 

7. SÜRE VE SONLANDIRMA

7.1. Taraflar, işbu sözleşmenin başlangıcında belirtilen tarihte başlayarak, belirlenen süre boyunca geçerli olacak şekilde anlaşmışlardır. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi, diğer tarafa en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sona erdirebilir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. İşbu sözleşme Türk Hukuku'na tabi olup, çıkabilecek ihtilafların çözümünde [Şirket Adresi]'ndeki Türk mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği şartlar doğrultusunda düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

Şirket Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

 

Müşteri Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

bottom of page