top of page

Ürün Çekim Sözleşmesi

ÜRÜN GÖRSELLERİ İÇ-DIŞ MEKAN ÇEKİM SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. Okey Dijital Danışmalık A.Ş. Adres: [Şirket Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Müşteri" olarak anılacaktır.

1.2. [Müşteri Adı] Adres: [Müşteri Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Müşteri, Şirket'ten ürünlerinin iç ve dış mekanlarda profesyonel fotoğraf çekimi hizmeti almak istemektedir. Şirket, Müşteri'nin talep ettiği ürünlerin görsellerini iç ve dış mekanlarda estetik ve kaliteli şekilde çekmek, düzenlemek ve post-prodüksiyon çalışmalarını yürütmek konusunda hizmet sağlamayı kabul eder.

 

3. HİZMETLER

3.1. Şirket, Müşteri için aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  • Çekim Planlaması: Ürün görsellerinin çekim mekanları, tarihleri ve saati için planlamanın yapılması,

  • Profesyonel Fotoğraf Çekimi: Ürünlerin iç ve dış mekanlarda profesyonel fotoğraf makineleri ve ekipmanlarıyla çekilmesi,

  • Düzenleme ve Post-Prodüksiyon: Çekilen fotoğrafların düzenlenerek estetik ve kaliteli hale getirilmesi,

  • Teslimat: Çekimler tamamlandıktan sonra, düzenlenmiş fotoğrafların Müşteri'ye teslim edilmesi.

 

4. MALİ KOŞULLAR

4.1. Müşteri, Şirket'in sağlayacağı hizmetler için belirlenen toplam ücreti kabul eder. Ücretin ödeme şekli ve taksitlendirme aşağıda belirtilmiştir:

  • Peşinat: Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri, toplam ücretin % [Peşinat Yüzdesi]'lik kısmını peşin olarak ödeyecektir.

  • Taksitler: Kalan tutar, fotoğraf çekim süreci boyunca belirlenen aşamalarda ödenecektir. Her taksit için ödeme tarihleri ve tutarları önceden Müşteri ile mutabakata varılacaktır.

4.2. Ödemeler, Müşteri'nin Şirket'e belirtilen banka hesabına veya diğer ödeme yöntemlerine yapacağı elektronik transferlerle gerçekleştirilecektir.

 

5. GİZLİLİK

5.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmayı taahhüt ederler. Bu bilgiler, yalnızca sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

6. TANITIM VE TELİF HAKLARI

6.1. Çekilen ve düzenlenen fotoğrafların tüm telif hakları Şirket'e ait olacaktır. Şirket, çekimlerle ilgili olarak kendi web sitelerinde, sosyal medya hesaplarında ve diğer tanıtım materyallerinde kullanma hakkına sahip olacaktır. Ancak, Müşteri'nin önceden yazılı izni olmadan fotoğrafları üçüncü taraflarla ticari amaçla paylaşmayacaktır.

 

7. SÜRE VE SONLANDIRMA

7.1. Taraflar, işbu sözleşmenin başlangıcında belirtilen tarihte başlayarak, belirlenen süre boyunca geçerli olacak şekilde anlaşmışlardır. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi, diğer tarafa en az 30 gün önceden bildirimde bulunmak suretiyle sonlandırabilir. Bu durumda, sözleşmenin sona ermesi, taraflar arasındaki hak ve yükümlülükleri sona erdirir.

8.İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

8.1. Taraflar arasında çıkabilecek ihtilafların çözümünde öncelikli olarak uzlaşma yolu tercih edilecektir. Uzlaşma sağlanamadığı takdirde, İstanbul Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

 

9.YÜRÜRLÜK

9.1. İşbu sözleşme, taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

İşbu sözleşme, taraflar arasında karşılıklı olarak anlaşma sağlanarak imzalanmıştır.

Okey Dijital Danışmalık A.Ş.

[Müşteri Bilgileri]

Adı ve Soyadı:

Unvan:

Tarih:

Adres:

İmza:

 

Bu metinde, iç ve dış mekanlarda ürünlerin profesyonel fotoğraf çekimi hizmeti için Okey Dijital Danışmalık A.Ş. ile bir Müşteri arasında yapılacak olan sözleşme örnek olarak sunulmuştur. Asıl sözleşmenin detayları, tarafların ihtiyaçları ve yasal gerekliliklere uygun olarak düzenlenmelidir. Sözleşme hazırlanırken yerel yasal düzenlemelere ve ticari ihtiyaçlara dikkat edilmesi önemlidir. Her iki tarafın da sözleşmeyi dikkatlice incelemesi ve anlaşmaya varılan şartlara uyum sağlaması gerekmektedir.

bottom of page