top of page

Meta Reklamları Sözleşmesi

META REKLAMLARI SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. Okey Dijital Danışmalık A.Ş. Adres: [Şirket Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Müşteri" olarak anılacaktır.

1.2. [Müşteri Adı] Adres: [Müşteri Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Müşteri, Şirket'ten dijital reklam hizmeti almak istemektedir. Şirket, Müşteri'nin talep ettiği meta reklamların (arama motoru reklamları) oluşturulması ve yönetimi konusunda hizmet sağlamayı kabul eder.

 

3. HİZMETLER

3.1. Şirket, Müşteri için aşağıdaki hizmetleri sağlayacaktır:

  • Meta Reklam Stratejisinin Oluşturulması: Müşteri'nin hedef kitlesi, pazarlama hedefleri ve bütçesi doğrultusunda uygun meta reklam stratejisinin belirlenmesi,

  • Anahtar Kelime Araştırması: Potansiyel anahtar kelimelerin analiz edilerek etkili anahtar kelimelerin seçilmesi,

  • Meta Reklam Oluşturma: Seçilen anahtar kelimeler için etkili ve çekici meta reklamların oluşturulması,

  • Kampanya Yönetimi: Meta reklam kampanyalarının etkin bir şekilde yönetilmesi ve optimize edilmesi,

  • Performans Raporlaması: Meta reklam kampanyalarının performansının düzenli olarak raporlanması ve analiz edilmesi.

 

4. MALİ KOŞULLAR

4.1. Müşteri, Şirket'in sağlayacağı hizmetler için belirlenen toplam ücreti kabul eder. Ücretin ödeme şekli ve taksitlendirme aşağıda belirtilmiştir:

  • Peşinat: Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri, toplam ücretin % [Peşinat Yüzdesi]'lik kısmını peşin olarak ödeyecektir.

  • Taksitler: Kalan tutar, meta reklam kampanyasının yönetimi süreci boyunca belirlenen aşamalarda ödenecektir. Her taksit için ödeme tarihleri ve tutarları önceden Müşteri ile mutabakata varılacaktır.

4.2. Ödemeler, Müşteri'nin Şirket'e belirtilen banka hesabına veya diğer ödeme yöntemlerine yapacağı elektronik transferlerle gerçekleştirilecektir.

 

5. GİZLİLİK

5.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmayı taahhüt ederler. Bu bilgiler, yalnızca sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

6. SÜRE VE SONLANDIRMA

6.1. Taraflar, işbu sözleşmenin başlangıcında belirtilen tarihte başlayarak, belirlenen süre boyunca geçerli olacak şekilde anlaşmışlardır. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi, diğer tarafa en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sona erdirebilir.

 

7. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

7.1. İşbu sözleşme Türk Hukuku'na tabi olup, çıkabilecek ihtilafların çözümünde [Şirket Adresi]'ndeki Türk mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği şartlar doğrultusunda düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

Şirket Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

 

Müşteri Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

bottom of page