top of page

Seo ve Sem Sözleşmesi

SEO VE SEM SÖZLEŞMESİ

 

1. TARAFLAR

1.1. Okey Dijital Danışmalık A.Ş. Adres: [Şirket Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Müşteri" olarak anılacaktır.

1.2. [Müşteri Adı] Adres: [Müşteri Adresi] Vergi Kimlik No: [Vergi Kimlik Numarası] İşbu sözleşmede "Şirket" olarak anılacaktır.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Müşteri, Şirket'ten SEO (Search Engine Optimization) ve SEM (Search Engine Marketing) hizmeti almak istemektedir. Şirket, Müşteri'nin web sitesinin organik arama sonuçlarında üst sıralarda yer alması için SEO çalışmaları ve Google Ads gibi reklam platformları üzerinde reklam kampanyaları yönetimi konusunda hizmet sağlamayı kabul eder.

 

3. SEO HİZMETLERİ

3.1. Şirket, Müşteri için aşağıdaki SEO hizmetlerini sağlayacaktır:

 • Anahtar Kelime Araştırması: Web sitesi için potansiyel anahtar kelimelerin analiz edilerek uygun anahtar kelimelerin seçilmesi,

 • İçerik Stratejisi: Web sitesinin içerik yapısının belirlenerek SEO uyumlu içerik planının oluşturulması,

 • Teknik SEO: Web sitesinin teknik altyapısının optimize edilmesi, hız ve kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi,

 • Bağlantı Oluşturma: Kaliteli ve organik bağlantıların oluşturulması ile backlink profilinin güçlendirilmesi,

 • SEO Raporlaması: SEO çalışmalarının düzenli olarak raporlanması ve analiz edilmesi.

 

4. SEM HİZMETLERİ

4.1. Şirket, Müşteri için aşağıdaki SEM hizmetlerini sağlayacaktır:

 • Reklam Stratejisinin Oluşturulması: Müşteri'nin hedef kitlesi, pazarlama hedefleri ve bütçesi doğrultusunda uygun Google Ads (SEM) stratejisinin belirlenmesi,

 • Anahtar Kelime Araştırması: Potansiyel anahtar kelimelerin analiz edilerek etkili anahtar kelimelerin seçilmesi,

 • Reklam Gruplarının Oluşturulması: Seçilen anahtar kelimeler için uygun reklam gruplarının oluşturulması,

 • Reklam Metinlerinin Yazılması: Etkili ve çekici reklam metinlerinin oluşturulması,

 • Kampanya Yönetimi: Google Ads reklam kampanyalarının etkin bir şekilde yönetilmesi, bütçe optimizasyonu ve sürekli iyileştirmelerin yapılması,

 • Performans Raporlaması: Google Ads kampanyalarının performansının düzenli olarak raporlanması ve analiz edilmesi.

 

5. MALİ KOŞULLAR

5.1. Müşteri, Şirket'in sağlayacağı hizmetler için belirlenen toplam ücreti kabul eder. Ücretin ödeme şekli ve taksitlendirme aşağıda belirtilmiştir:

 • Peşinat: Sözleşmenin imzalanmasıyla birlikte Müşteri, toplam ücretin % [Peşinat Yüzdesi]'lik kısmını peşin olarak ödeyecektir.

 • Taksitler: Kalan tutar, SEO ve SEM hizmetlerinin yönetimi süreci boyunca belirlenen aşamalarda ödenecektir. Her taksit için ödeme tarihleri ve tutarları önceden Müşteri ile mutabakata varılacaktır.

5.2. Ödemeler, Müşteri'nin Şirket'e belirtilen banka hesabına veya diğer ödeme yöntemlerine yapacağı elektronik transferlerle gerçekleştirilecektir.

 

6. GİZLİLİK

6.1. Taraflar, işbu sözleşme kapsamında elde edilen tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmayı taahhüt ederler. Bu bilgiler, yalnızca sözleşmenin yerine getirilmesi amacıyla kullanılacak ve üçüncü taraflarla paylaşılmayacaktır.

 

7. SÜRE VE SONLANDIRMA

7.1. Taraflar, işbu sözleşmenin başlangıcında belirtilen tarihte başlayarak, belirlenen süre boyunca geçerli olacak şekilde anlaşmışlardır. Taraflardan her biri, işbu sözleşmeyi, diğer tarafa en az 30 gün önceden yazılı bildirimde bulunarak sona erdirebilir.

 

8. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

8.1. İşbu sözleşme Türk Hukuku'na tabi olup, çıkabilecek ihtilafların çözümünde [Şirket Adresi]'ndeki Türk mahkemeleri yetkilidir.

Bu sözleşme, tarafların karşılıklı olarak kabul ettiği şartlar doğrultusunda düzenlenmiş ve imzalanmıştır.

 

Şirket Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

 

Müşteri Adı:

Yetkili İmza ve İsim:

Tarih:

bottom of page